Imprint

Winzon GmbH
Am Kirchweg 12
31552 Rodenberg
Germany
Tlf.: +49 (0)5723 7869696
Fax.: +49 (0)5723 748653
E-Mail: support@winzon.eu
VAT ID: DE323942568

Ansvarlig for indholdet
Robert Lamp
Am Kirchweg 12
31552 Rodenberg
Germany

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen stiller en platform
til rådighed for udenretslig løsning af tvister
(ODR-platform), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr